Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Провадия 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Провадия 2007 - 2013 г.  основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.


Документът е валиден до края на : 2013 г.