Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Дългопол 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Дългопол 2005 - 2013 г.

Междинна оценка по изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Дългопол, приета с Решение № 45-1 на Общинския съвет от 24.06.2011 г.  

Последваща оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г., приета с Решение № 64-6 на Общинския съвет от 17.12.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.