Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Девня 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Девня 2005 - 2013 г.

Междинна оценка на изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2005-2013, приета с Решение №146 на Общинския съвет от 24.07.2012 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.