Стратегически документи

Стратегия за изграждане на модерна административна система на Република България

Стратегията за изграждане на модерна административна система на Република България е първият стратегически документ за развитието на администрацията в България. В рамките на нейното изпълнение е поставена основата на действащата структура на държавната администрация в България, позната най-вече с предвиденото в Закона за администрацията и Закона за държавния служител.
Заедно със стратегията с решението си Министерският съвет приема и декларация на правителството.


Документът е валиден до края на : 2002 г.
Документът е приет с Решение № 36 на Министерския съвет от 09.02.1998 г.