Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007 - 2013 г.

Последващата оценка на Общиснкия план за развитие на Община Вълчи дол 2007 - 2013 г. е приета с Решение 1338 от 07.08.2014 г. на Общиснкия съвет на Община Вълчи дол. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.