Стратегически документи

Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 706 Протокол №28/14 на Общинския съвет от 14.12.2017 г.