Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тунджа 2014 - 2020

Общински план за развитие на Община Тунджа 2014 - 2020


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Общинския съвет от 01.01.9999 г.