Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Варна 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Варна 2007 - 2013 г.

С Решение № 3251-6 от Протокол № 33/20,21.04.2011г. е приет и Актуализираният общински план за развитие на Община Варна.

С Решение №3012-3 от Протокол № 1/ 19, 20.01.2011г. на ОбС Варна е приета Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Варна 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г., приета с Решение №1906-8 на Общинския съвет от 19.12.2014 г.

Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 към 31.12.2009

Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 за периода 01.01.2010 - 31.12.2010, приет с Решение 3216-5 на Общинския съвет от 21.04.2011 г.

Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 за 2011, приет с Решение №300-11 на Общинския съвет от 28.03.2012 г.

Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 за 2012, приет с Решение №963-6 на Общинския съвет от 04.06.2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 35 на Общинския съвет от 30.10.2005 г.