Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Белослав 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Белослав 2007 - 2013 г.

Междинната оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Белослав 2007-2013 г. е приет с Решение № 484 на ОбС  от 17.09.2011г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 година на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Белослав

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 година на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Белослав

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.