Стратегически документи

План за икономическо развитие на Община Каолиново

Планът има за задача да фокусира управленските процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин през периода 2014 – 2020 г. за подобряване облика на Община Каолиново за живот с по-висок стандарт, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и изградена среда в града и селото.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 323 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.