Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Силистра 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Силистра 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Силистра за периода 2007-2013 г.

Изготвена е Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Силистра 2007-2013 г., приета с Решение №1238 на Общинския съвет от 30.10.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.