Стратегически документи

Програма за управление на Община Ловеч през мандат 2015-2019 година

Програмата обхваща мандат 2015-2019 година и е изготвена в съответствие с бл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Документът е базиран на доказани най- добри европейски практики на местните власти и задава основната рамка за изпълнение на стратегическите цели за развитие на Община Ловеч в краткосрочен и дългосрочен план, считано от началото на управленски мандат 2015-2019 година.


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Протокол № 7 на Общинския съвет от 25.02.2016 г.