Стратегически документи

План за противодействие на тероризма на Община Ловеч

Планът цели: недопускане извършването на терористични действия на територията на Община Ловеч; прекратяване проникването и противодействие на влиянието на радикални идеи и на техните разпространители сред лица, групи и общности от населението на Община Ловеч като база за привличане на терористи; оптимизиране организацията, взаимодействието и координацията на дейността на Общинска администрация Ловеч с държавните институции, специализираните органи, обществените организации и населението за противодействие на радикализацията и тероризма; защита на населението и инфраструктурата на територията на общината и неутрализиране на негативните последици от евентуален терористичен акт.  


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 7 на Общинския съвет от 25.02.2016 г.