Стратегически документи

Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г.

Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 346 на Министерския съвет от 09.05.2016 г.