Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Категория: Образование
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
9.6.2015 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Образование
24.10.2014 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Категория: Образование
24.10.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.)

Категория: Образование
4.7.2014 г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Категория: Образование
4.6.2014 г.

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Категория: Образование
14.1.2014 г.

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Категория: Образование
11.11.2013 г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Категория: Образование