Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
15.8.2014 г.

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Категория: Междусекторни политики
25.7.2014 г.

Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
24.7.2014 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
11.7.2014 г.

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
4.7.2014 г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Категория: Образование
25.6.2014 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030

Категория: Туризъм
4.6.2014 г.

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Категория: Образование
26.5.2014 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Категория: Регионална политика
22.4.2014 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
24.3.2014 г.

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Категория: Държавна администрация
  ...