Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
30.11.2015 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
23.11.2015 г.

План за действие „Предприемачество 2020 - България”

Категория: Бизнес среда
09.11.2015 г.

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
30.10.2015 г.

Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
07.10.2015 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
05.10.2015 г.

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

Категория: Околна среда
01.10.2015 г.

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Категория: Енергетика
12.9.2015 г.

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Категория: Социална политика и заетост
09.7.2015 г.

Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Категория: Регионална политика
  ...