Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
05.5.2016 г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
05.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална здравна стратегия 2020

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

Категория: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална здравна карта на Република България

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Национална програма за младежта (2016-2020)

Категория: Младежка политика
27.1.2016 г.

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
27.1.2016 г.

Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Категория: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
27.1.2016 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
27.1.2016 г.

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Категория: Енергетика
  ...