Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
13.5.2019 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
13.5.2019 г.

Национални научни програми

Категория: Наука и технологии
10.5.2019 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национален план за действие по заетостта през 2019 г.

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национална статистическа програма за 2019 г.

Категория: Междусекторни политики
10.5.2019 г.

Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2019-2021 г.

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
10.5.2019 г.

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г.

Категория: Земеделие и селски райони
  ...