Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
13.11.2009 г.

Стратегически план за развитие на културния туризъм

Категория: Туризъм
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда
24.9.2009 г.

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България.

Категория: Наука и технологии
3.2.2009 г.

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.9.2008 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.

Категория: Енергетика
16.6.2008 г.

Стратегически преглед на отбраната. Политическа рамка

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
10.4.2008 г.

Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България

Категория: Регионална политика
10.4.2008 г.

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

Категория: Регионална политика
10.4.2008 г.

Национална жилищна стратегия на Република България

Категория: Регионална политика
16.3.2008 г.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Категория: Околна среда
  ...