Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
01.4.2010 г.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Категория: Социална политика и заетост
22.2.2010 г.

Концепция за водещи столични музеи

Категория: Култура
03.12.2009 г.

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
13.11.2009 г.

Стратегически план за развитие на културния туризъм

Категория: Туризъм
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда
24.9.2009 г.

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България.

Категория: Наука и технологии
03.2.2009 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
03.2.2009 г.

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.9.2008 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.

Категория: Енергетика
16.6.2008 г.

Стратегически преглед на отбраната. Политическа рамка

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
  ...