Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
21.3.2011 г.

Стратегия за национална сигурност на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
02.3.2011 г.

План за развитие на въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
11.1.2011 г.

Актуализирана стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Категория: Енергетика
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
04.1.2011 г.

Политика в областта на електронните съобщения на Република България

Категория: Наука и технологии
03.1.2011 г.

Концепция за по-добро здравеопазване

Категория: Здравеопазване
23.11.2010 г.

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
19.10.2010 г.

Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
19.10.2010 г.

Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г.

Категория: Младежка политика
16.6.2010 г.

Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...