Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.1.2012 г.

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
3.1.2012 г.

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022

Категория: Спорт
25.8.2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Категория: Наука и технологии
14.7.2011 г.

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
24.6.2011 г.

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Категория: Енергетика
21.3.2011 г.

Стратегия за национална сигурност на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
2.3.2011 г.

План за развитие на въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
11.1.2011 г.

Актуализирана стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Категория: Енергетика
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.1.2011 г.

Политика в областта на електронните съобщения на Република България

Категория: Наука и технологии
  ...