Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
04.2.2013 г.

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Категория: Околна среда
04.2.2013 г.

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Категория: Енергетика
04.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
04.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
01.2.2013 г.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.

Категория: Регионална политика
31.1.2013 г.

Стратегия за развитие на доброволческите формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.1.2013 г.

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.1.2013 г.

Национална програма за развитие: България 2020

Категория: Междусекторни политики
31.7.2012 г.

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
12.6.2012 г.

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализации по години - 2019 г.

Категория: Междусекторни политики
  ...