Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
19.3.2014 г.

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Категория: Държавна администрация
4.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
29.1.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
14.1.2014 г.

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Категория: Образование
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Категория: Земеделие и селски райони
12.12.2013 г.

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г.

Категория: Земеделие и селски райони
12.12.2013 г.

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година

Категория: Междусекторни политики
  ...