Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
13.5.2019 г.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.)

(ново) Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

(ново) Категория: Финанси и данъчна политика
13.5.2019 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

(ново) Категория: Наука и технологии
13.5.2019 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

(ново) Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

(ново) Категория: Правосъдие и вътрешни работи
13.5.2019 г.

Национални научни програми

(ново) Категория: Наука и технологии
10.5.2019 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

(ново) Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национален план за действие по заетостта през 2019 г.

(ново) Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национална статистическа програма за 2019 година

(ново) Категория: Междусекторни политики
10.5.2019 г.

Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2019-2021 г.

(ново) Категория: Земеделие и развитие на селските райони
  ...