Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
13.11.2017 г.

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018-2020 г.

(ново) Категория: Финанси и данъчна политика
06.11.2017 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
06.11.2017 г.

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018-2020

Категория: Финанси и данъчна политика
07.8.2017 г.

Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Категория: Междусекторни политики
07.8.2017 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.7.2017 г.

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
05.7.2017 г.

Aктуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.)

Категория: Наука и технологии
27.6.2017 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Категория: Транспорт
30.5.2017 г.

Конвергентна програма на Република България (2017-2020 г.)

Категория: Междусекторни политики
29.5.2017 г.

Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Категория: Наука и технологии
  ...