24.11.2010 г.

Намаляване на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки

Добро управление

Публикацията е изготвена от изследователски екип на Асоциацията за мониторинг на управлението и Института за икономическа политика по проект “Прозрачно управление на централно и местно ниво в България – Повишаване на административния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за намаляване на корупционните рискове и прилагане на добри практики при управлението на обществени поръчки”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд “България” в сътрудничество с Националната асоциация на общинските служители в България.