17.7.2017 г.

Въпросник относно информационните и комуникационните технологии в държавната администрация на Република България

Административна реформа

Въпросник относно информационните и комуникационните технологии в държавната администрация на Република България

С оглед изготвяне на анализ на текущото състояние в държавната администрация по отношение на информационните и комуникационните технологии, моля да предоставите необходимата информация по отношение на Вашата администрация, като  попълните изготвения въпросник.

Моля да попълните и изпратите въпросника по електронен път най-късно до 28 юли 2017 г.

Можете предварително да се запознаете с въпросите, като отворите приложения по-долу файл във формат PDF. Моля да попълвате единствено електронния формат на въпросника, който се отваря от линка по-долу, като отговорите на всички въпроси, приложими към Вашата администрация. При отваряне на линка ще бъдете препратени към онлайн формуляр за попълване на въпросника. Информацията за Вашата администрация следва да се попълва на един компютър. Попълнената информация във въпросника се запазва, като при повторно отваряне на линка от същия компютър е възможно да се извършват промени и допълнения по нея. При цялостно попълване на въпросника и потвърждаване чрез натискане на бутона „Готово“, той ще бъде изпратен по електронен път, като не се налага изпращането му на хартия.

 

Въпросник относно информационните и комуникационните технологии в държавната администрация на Република България - https://www.surveymonkey.com/r/MQGMBHW

 

Лице за контакт: Люба Илиева, Държавна агенция „Електронно управление“, тел. 02/9492388 , имейл lilieva@e-gov.bg