26.1.2017 г.

Образец за попълване на предложения за набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни през 2017 г.

Административна реформа

 

Приложение към писмо на Държавната агенция за електронно управление относно годишното приоритизиране на публичната иформация, която да се публикува в отворен формат.