26.9.2009 г.

Европейски програми 2007 - 2013 г.

България в ЕС

Документът представлява справочник на всички европейски програми, които ще бъдат финансирани през периода 2007 - 2013 г. В справочника са посочени основни данни за потенциалните бенефициенти, кратко описание на програмата и контакти за връзка със съответната институция в България.