28.3.2008 г.

Към засилена култура на консултации и диалог – общи принципи и минимални стандарти за консултации със заинтересованите страни [EN]

Обществени консултации

В своята Бяла книга за европейското управление, Европейската комисия се ангажира да съдейства за укрепване на културата за консултации и диалог в Европейския съюз. За да отговори на ангажимента, Комисията подготви този документ за консултациите на заинтересованите страни. В същото време документът е свързан с Плана за действие за по-добро регулиране и новия подход за оценка на въздействието. Основните цели на засилените консултации и диалог са:
- Да се насърчи по-голяма ангажираност на заинтересованите страни чрез един по-прозрачен процес на консултации, който ще подобри отчетността на Комисията.
- Да се предоставят общи принципи и стандарти за консултации, които да помогнат на Комисията да рационализира процедурите за консултации и провеждането им по смислен и системен начин.
- Да се изгради рамка за консултации, която да бъде разбираема, и въпреки това достатъчно гъвкава, за да отчита специфичните изисквания на различните интереси, и необходимостта да се разработват стратегии за консултации за всяко предложение за формулиране на политики.
- Да се насърчи обмена на добри практики в Комисията.

Публикацията е на английски език.