20.2.2020 г.

Закон за нормативните актове след 2016 г.: съдебна практика

Оценка на въздействието

 

В тази публикация се представят съдебни решения, издадени след 2016 г. по административни дела за оспорване на нормативни административни актове.

Фокусът при избора на делата е поставен върху такива, свързани с прилагането на Закона за нормативните актове след 2016 г., когато беше въведена системата за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове и беше осъвършенствана системата за провеждане на обществени консултации на проекти на нормативни актове.

Решенията са на Върховния административен съд, тъй като пред него се оспорват повечето актове на централните органи на изпълнителната власт (които издават нормативни административни актове), както и пред него се развива касационното производтво по оспорване на актове на общинските съвети.

 

Източникът на съдебните актове е интернет страницата на Върховния административен съд (справки по дела на ВАС).