10.2.2020 г.

Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Оценка на въздействието

Националният център за парламентарни изследвания е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Народното събрание. Той извършва изследвания и проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия. Също така изготвя последващи оценки на въздействието на законите, възложени от постоянните комисиите на Народното събрание.

Официална интернет страница: https://www.parliament.bg/ncpi/bg