10.5.2019 г.

Информация и данни за Портала за обществени консултации

Обществени консултации

Публикацията съдържа информация относно нормативното установяване на Портала за обществени консултации. Посочени са всички нормативни актове, които предвиждат някакви задължения по отношения на портала.

Предложена е и статистика в няколко насоки от момента на стартиране на портала на 18 март 2008 г. до 31 декември 2018 г.

Информацията съдържа статистика относно:

- броя посещения по години

- броя отделни посещения и броя уникални посетители по месеци през годините

- броя коментари общо за всички консултации по години.

 

Целта на информацията е да покаже тенденциите в развитието в избраните индикатори.