27.6.2018 г.

Tаблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2018 г. и указания към нея

Управление на човешките ресурси в администрацията

 

Данните се предоставят на дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрацията на Министерския съвет за целите на Генералната дирекция "Европейска статистика" към Европейската комисия, съгласно член 65 от Правилника за персонала на Европейските общности.