01.12.2017 г.

Покана за среща за избор на членове на работна група за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Добро управление

На 11 декември 2017 г. от 10 до 13 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе среща за избор на представители на граждански организации за участието им в работна група за разработване на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

Всички граждански организации с интерес към темата са поканени на срещата. Изборът на членове на работната група ще се осъществи от представители на гражданските организации - участници в срещата, съобразно определени от тях критерии. Очаква се участниците в срещата трябва да излъчат до 10 представители /общо/ за членове на работната група.

За участие в срещата се изисква потвърждение за един представител на организация.

Моля да потвърдите участието си в срок до 7 декември 2017 г. на Ралица Величкова на тел. 02 940 29 18 или чрез електронна поща : r.velichkova@government.bg .