30.11.2017 г.

Индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез подобряване на системата за обратна връзка от потребителите”

Административно обслужване

Администрацията на Министерски съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените дейности да представят индикативни оферти.