05.5.2017 г.

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г.

Стратегическо планиране

Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Той представя на Народното събрание и българското общество отчет за предизвикателствата пред отбранителната политика и достиженията ѝ през 2016 г.

Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 212 от 21 април 2017 г.