22.2.2017 г.

Формат за попълване на мотивирани предложения за допълнителен персонал за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г

Административна реформа

 

Приложение към писмо от заместник министър-председателя по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС - 2018 относно изготвяне на анализ за нуждите от допълнителен персонал за целите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.