26.8.2016 г.

НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност "Определяне на услуги на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития" по проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

Административна реформа

 

Администрацията на Министерския съвет (АМС) изпълнява проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, АМС следва да представи индикативни ценови оферти (без включен ДДС) на предвидените в проекта разходи по отношение на дейност „Определяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“

В тази връзка, АМС кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на сходни дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за следните поддейности, описани в писмото:

Поддейност 1: Анализ на актуалното състояние  и на съществуващите практики в страни членки на ЕС, свързани с предоставяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“.

Поддейност 2: Определяне на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и създаване на каталог. 

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 02.09.2016 г. по официален път и/или сканирано копие на имейл nikolay.naydenov@government.bg. За допълнителна информация можете да се обърнете към Деница Голева, държавен експерт в отдел Управление на проекти, тел. 02/ 940 2899.