27.5.2013 г.

Национален план за развитие на е-правителство 2013-2020 г.

Електронно управление

Настоящият план има за цел да вземе под внимание всички стратегии за развитие на е-управление, планове за действие, препоръки от широк спектър/кръг заинтересовани лица, доклади на Европейската комисия и анализи на различни европейски институции. Избраният подход е „координираното изграждане на електронно правителство, съобразено с множеството приоритети, постигнатото до момента и реално постижимото за в бъдеще оформяне на е-управлението в РБ. Планът е разработен от екипа на министъра за развитие на електронно правителство Роман Василев и обхваща периода 2013-2020 г.