26.7.2017 г.

Извършени предварителни оценки на въздействието

Оценка на въздействието

В тази публикация са представени извършени предварителни оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на предварителни оценки на въздействието (частични и цялостни) в изпълнение на Закона за нормативните актове.