31.1.2013 г.

Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Концепции за законодателство

Концепцията е приета с Протокол № 43 , на заседание на Министерски съвет от 14.11.2012 г.