19.6.2014 г.



Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
16.6.2014 г.



Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Категория: Административно обслужване
10.6.2014 г.



Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
4.3.2014 г.



Пакети за намаляване на регулаторната тежест, приети през 2013 и 2014 г.

Категория: По-добро регулиране
19.12.2013 г.



"Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Категория: Административно обслужване
16.10.2013 г.



Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги

Категория: Административно обслужване
24.9.2013 г.



Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2013 г.



България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
20.6.2013 г.



Базисен модел на комплексно административно обслужване

Категория: Административно обслужване
5.6.2013 г.



Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
  ...