16.6.2014 г.Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Категория: Административно обслужване
04.3.2014 г.Пакети за намаляване на регулаторната тежест, приети през 2013 и 2014 г.

Категория: По-добро регулиране
19.12.2013 г."Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Категория: Административно обслужване
16.10.2013 г.Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги

Категория: Административно обслужване
24.9.2013 г.Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2013 г.България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
20.6.2013 г.Базисен модел на комплексно административно обслужване

Категория: Административно обслужване
27.5.2013 г.Национален план за развитие на е-правителство 2013-2020 г.

Категория: Електронно управление
04.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
31.1.2013 г.Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Категория: Право
  ...