30.8.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти по дейност „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване"

Категория: Административна реформа
26.8.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност "Определяне на услуги на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития" по проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

Категория: Административна реформа
14.7.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
13.7.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението”

Категория: Обществени консултации
19.5.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

Категория: Добро управление
08.4.2016 г.Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Категория: Електронно управление
25.3.2016 г.Списък с приоритетни набори от данни за публикуване през 2016 г. в отворен машинно-четим формат (РМС 214/2016)

Категория: Отворени данни
11.12.2015 г.Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
18.11.2015 г.Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
26.8.2015 г.Изследвания на Института по публична администрация

Категория: Добро управление
  ...