12.12.2012 г.Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Категория: Структуриране на администрацията
10.12.2012 г.Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Категория: Структуриране на администрацията
09.12.2012 г.Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
21.11.2012 г.Kонцепция за електронно правосъдие

Категория: Електронно управление
07.11.2012 г.Цели на министерствата за 2012 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
06.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2011 г.

Категория: Стратегическо планиране
05.11.2012 г.Цели на министерствата за 2011 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
04.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
03.11.2012 г.Цели на министерствата за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
02.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2009 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
  ...