22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.2.2021 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
16.2.2021 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
12.2.2021 г.Провеждане на онлайн кръгла маса за представяне на предложения за нормативни промени, във връзка с въвеждане на 5 услуги от типа "Епизоди от живота"

Категория: Административна реформа
5.2.2021 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2021 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
12.1.2021 г.Анкетно проучване по проект "Подкрепа за административната реформа"

Категория: Административна реформа
1.1.2021 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
15.12.2020 г.Представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
4.12.2020 г.Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
  ...