15.7.2019 г.Проучване на потребностите относно заемането на длъжности, за които не се изисква професионален опит

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2019 г.Информация за заплащането на служителите от Централната администрация към 1 юли 2019 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
29.12.2017 г.Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
04.7.2017 г.Образец на мотивирано предложение за включване в списъка на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
06.5.2015 г.Студентски стажове в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
24.9.2013 г.Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията