02.11.2018 г.Справка за финансови и нефинансови показатели на почивни бази/ учебни центрове

Категория: Добро управление
20.7.2018 г.Резултати по проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“

Категория: Добро управление
02.2.2018 г.Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Категория: Добро управление
02.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление
31.1.2018 г.Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Категория: Добро управление
03.1.2018 г.Информация за проект: Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Добро управление
01.12.2017 г.Покана за среща за избор на членове на работна група за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Категория: Добро управление
24.1.2017 г.Информация за проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Категория: Добро управление
19.5.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

Категория: Добро управление
26.8.2015 г.Изследвания на Института по публична администрация

Категория: Добро управление