15.12.2016 г.



Анализ и оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2017 г.

Категория: Административна реформа
08.11.2016 г.



НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

Категория: Административна реформа
19.10.2016 г.



НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

Категория: Административна реформа
16.9.2016 г.



НЕАКТИВНА-Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по информация и публичност по проект “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

Категория: Административна реформа
30.8.2016 г.



НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти по дейност „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване"

Категория: Административна реформа
26.8.2016 г.



НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност "Определяне на услуги на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития" по проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

Категория: Административна реформа
14.7.2016 г.



НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
18.11.2015 г.



Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
05.8.2014 г.



Административна реформа, развитие на администрацията, намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. Отчет за извършеното август 2013-юли 2014 г.

Категория: Административна реформа
09.12.2012 г.



Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Категория: Административна реформа