30.6.2020 г.Въпросник относно дейностите по осъществяване на процесуално представителство

Категория: Административна реформа
16.4.2020 г.Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация

Категория: Административна реформа
20.12.2019 г.Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Категория: Административна реформа
27.3.2019 г.Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Категория: Административна реформа
21.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика "Пътна безопасност"

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Контролна среда в публичния сектор“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Намаляване на риска от бедствия“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Професионално образование и обучение“

Категория: Административна реформа
20.3.2019 г.Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Категория: Административна реформа
15.8.2017 г.Дискусионен материал - позиция за развитието на Вътрешния контрол в публичния сектор на Република България

Категория: Административна реформа